Vakanties 2020/2021
Wij proberen zo veel mogelijk vast te houden aan de schoolvakanties van regio Zuid. Voor de specifieke vakantiedata waarop wij gesloten zijn, zie het onderstaande overzicht. In voorkomende situaties kunnen begeleidingen ook in vakanties worden gecontinueerd.

  van t/m week
Carnavalsvakantie 2021 12 februari 21 februari 7
Paas maandag 2021   5 april 14
Meivakantie 2021 1 mei 16 mei 18 en 19
Hemelvaart 2021 13 mei 14 mei 19
Pinksteren 2021   24 mei 21
Zomervakantie 2021 24 juli 5 september 30 t/m 35
Herfstvakantie 2020 17 oktober 25 oktober 43
Kerstvakantie 2020 19 december 3 januari 52 t/m 53

Let op: Koningsdag 2021 zijn wij gesloten.

Eindexamen-boost!
In de tweede week van de meivakantie is er de mogelijkheid om extra examentrainingen te volgen. Wij zijn dan alleen geopend voor eindexamenleerlingen, zodat wij hen in deze laatste voorbereidingsweek alle begeleiding kunnen bieden die nodig is.

Cito-training
In de periode voorafgaand aan de Cito Entreetoets en de Centrale Eindtoets bieden wij extra ondersteuning voor kinderen uit groep 7 en 8. Met als doel dat kinderen met een zekerder gevoel de toets tegemoet gaan en zo optimaal mogelijk kunnen presteren.