Individuele begeleiding
Dit betreft begeleiding van kinderen en jongeren (met een specifieke zorgbehoefte) uit het (speciaal) basis,- voortgezet- en vervolgonderwijs.
Soms kan uw kind extra ondersteuning gebruiken bij diverse schoolse vaardigheden. Hierbij kan op basis van de zorgbehoefte één-op-één-begeleiding gewenst zijn. Buiten het oefenen van de schoolse vaardigheden is er ook aandacht voor sociaal-emotionele aspecten. U kunt hierbij denken aan problemen in de communicatie, sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Aan de hand van de individuele situatie van het kind stelt de begeleider een uniek begeleidingsplan op. Zo werken we samen toe naar de doelen die voortvloeien uit dit plan. Vergoeding is mogelijk vanuit ZiN/PGB.

Groepsbegeleidingen en -activiteiten
Onze begeleiding is opgezet in een kleine setting, waarbij oog is voor ieders kwaliteiten en aandachtspunten. Bij het samenstellen van de groepen houden we rekening met het niveau van elk kind. Het deelnemen aan activiteiten bevordert de sociale contacten, waarbij de nadruk ligt op het leren functioneren en samenwerken in een groep. Tevens is bij ieder kind zelfredzaamheid en zelfstandigheid in de groep belangrijk.
Groepsbegeleiding kan ook plaatsvinden in de vorm van groepsactiviteiten. Hierbij kunt u denken aan activiteiten zoals koken, programmeren, knutselen en sporten. Het belangrijkste doel is: erbij horen, gewoon zoals je bent.

Training
Onze trainingen zijn gericht op het verbeteren van specifieke vaardigheden om het cognitieve en emotionele functioneren van uw kind te bevorderen. We bieden dit aan in klein groepsverband en de training kan betrekking hebben op verschillende onderwerpen afhankelijk van de hulpvraag.
De trainingen die wij aanbieden zijn onder andere:

  • faalangsttraining en vergroten van zelfvertrouwen;
  • bevorderen van assertiviteit en weerbaarheid, voor jezelf leren opkomen en grenzen aangeven;
  • oefenen van sociale vaardigheden, zowel in groepen als individueel;
  • psycho-educatie, advies gericht op hoe zowel uw kind als de omgeving het beste kan omgaan met moeilijkheden die uw kind ervaart.