Indien u, onverhoopt een klacht heeft, dient u de volgende procedure te volgen:

  • Informeer eerst Uniek Begeleidingen omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg. Uniek Begeleidingen is aangesloten bij dit portaal.
  • Zowel Uniek Begeleidingen als uzelf kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
  • De ‘formele’ termijn gaat in na schriftelijk indiening door u van de klacht bij Uniek Begeleidingen.
  • Uniek Begeleidingen moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van Uniek Begeleidingen op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.
  • Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. Uniek Begeleidingen brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden.
  • Alleen wanneer cliënt en Uniek Begeleidingen het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen.
  • Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.
  • De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van Uniek Begeleidingen mee in de behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.