Psychologische behandeling
Bij behandeling staat het welzijn van het kind centraal. Wij helpen kinderen die niet lekker in hun vel zitten. Voorbeelden hiervan zijn angstklachten, depressieve stemming, weinig zelfvertrouwen, agressieproblemen en diagnoses zoals autisme, ADHD en hoogbegaafdheid. Het doel van de behandeling is bespreekbaar maken van de gevoelens. Hier gebruiken wij verschillende onderdelen van cognitieve gedragstherapie en Brainblocks voor.

Wij geven ook trainingen die zijn gericht op het verbeteren van specifieke vaardigheden om het cognitieve en emotionele functioneren van uw kind te bevorderen. We bieden dit aan in klein groepsverband en de training kan betrekking hebben op verschillende onderwerpen afhankelijk van de hulpvraag.
De trainingen die wij aanbieden zijn onder andere:

  • faalangsttraining en vergroten van zelfvertrouwen;
  • bevorderen van assertiviteit en weerbaarheid, voor jezelf leren opkomen en grenzen aangeven;
  • oefenen van sociale vaardigheden, zowel in groepen als individueel;
  • psycho-educatie, advies geven over hoe zowel uw kind zelf als de omgeving het beste kan omgaan met moeilijkheden die uw kind ervaart.

Twijfelt u of de hulpvraag van uw kind een psychologisch vraagstuk is? Neem dan gerust contact met ons op.