Huiswerkbegeleiding
Dit betreft dagelijkse studie- en huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit het basis-, middelbaar- en vervolgonderwijs. Tijdens de huiswerkbegeleiding leren we uw kind hoe hij of zij zelfstandig aan de slag kan met schoolse taken. Wij besteden tijd aan het plannen en organiseren van het huiswerk, zodat uw kind leert overzicht te houden. Tevens oefenen wij verschillende leerstrategieën en ook leren we diverse vaardigheden aan. Bijvoorbeeld hoe uw kind zichzelf kan overhoren en zelfstandig goede samenvattingen kan maken. Bovendien zullen we uw kind motiveren zodat hij of zij vol zelfvertrouwen zijn taken succesvol kan afronden.

Bijlessen
Het is normaal dat uw kind niet in alle vakken op school even goed kan zijn. Wilt u toch graag dat uw kind ook dat ‘ene moeilijke vak’ onder de knie krijgt, dan is één-op-één-bijles een goede optie. Met een vakinhoudelijke begeleider wordt er diep op de theorie ingegaan en krijgt uw kind tips en trucs om het vak meer eigen te maken. Tevens proberen we te achterhalen waar deze moeilijkheid is ontstaan om vervolgens de kern met uw kind aan te pakken. Soms kan net dat extra steuntje in de rug genoeg zijn om voldoendes te halen.

Trainingen
We geven trainingen die gericht zijn op het verbeteren van specifieke vaardigheden om het coginitieve en emotionele functioneren van uw kind te bevorderen. Dit bieden wij aan in een klein groepsverband. De trainingen kunnen betrekking hebben op verschillende onderwerpen, afhankelijk van de hulpvraag.
De trainingen die wij aanbieden zijn onder andere:

  • leren leren in verschillende werkvormen, zoals samenvatten, mindmappen en flashcards. Bovendien is er extra aandacht voor plannen en organiseren;
  • verbeteren van executieve functies. Denk hierbij aan leren om prioriteiten te stellen, timemanagement, rationele besluiten leren nemen, aandacht/concentratie leren vasthouden en het vergroten van motivatie.